ObčanéČR.cz je občanská iniciativa. Nejedná se tedy o politický subjekt. Stránky vznikly z důvodu dění v Evropě, Evropské unii a poměrů na české politické scéně. Situace je mnohem vážnější než se zdá a nejde zdaleka jen o migrační vlnu, která začala měnit bezpečnostní situaci na evropském kontinentu!

Věci v životě se mění, podstata lidského chování však zůstává. Tak jako byly vynalezeny lidstvu prospěšné věci, byly zrovna tak využity proti lidem samotným. Stejné je to i u myšlenek, které v původu mohly být (či se mohly jevit) vznešené, aby později byly zneužity (nebo čas ukázal jejich pravou tvář). Mezi lidmi byli, jsou a budou i nadále ti, kteří chtějí žít v klidu a míru, stejně jako ti, kteří budou iniciovat střety, štvát skupinu proti jiné, vnášet zdroje nesvárů mezi lidi samotné. Vyvolávat války. Bylo to v minulosti a je tomu tak i dnes.

Vlastnosti jako chamtivost, uzurpovat moc, vládnout a ovládat dávno přesáhly hranice jedné země či jednoho kontinentu. Již dlouhou dobu probíhající globalizace sice přinesla efektivnější výrobu a levnější zboží, současně také znamená devastaci pracovního trhu, růst velikosti korporací do té míry, že vlády pro ně již nejsou rovnocenným partnerem, ale spíše lokaji pro jejich zájmy. S tím souvisí posilování nejrůznějších lobby, vlivových organizací nesoucí líbivé názvy, financovaných však stále bohatšími korporacemi, které prosazují zájmy nikoliv lidí. To vše probíhá již řadu let. Pro výrobu je třeba zajistit zdroje – ať je to půda, ropa či jiná komodita – a vhodnou, levnou, pracovní sílu. Dřívější kolonialismus, často provázený válkou, dostal humánnější podobu. Skrze peníze, masová komunikační média a „loajální osoby“ je dnes dosahováno téhož aniž by si toho většinová společnost byla vůbec schopna všimnout. V některých případech dochází ke krajnímu řešení – sesazení vlády. Politickým pučem, v horším případě ozbrojenou silou. To vše tu probíhá. Obvykle zdůvodněno „nedostatkem demokracie“. Považujete snad země na Arabském poloostrově za demokratické?

Po listopadová ´89 privatizace (čti: výprodej) „českého majetku“ zahraničním korporacím byl začátek. Vstupem do EU jsme se posunuli do další fáze. Probíhající migrace je další milník v tomto po staletí trvajícím procesu (a nikoliv poslední!). Nyní se rozhoduje už o naší samotné zemi, naší vlasti – a případy ze zahraničí jsou nepřehlédnutelnými důkazy – že se rozhoduje také o životě samotném. Lež, manipulace a euro-bruselská propaganda médií, politiků, akademiků a dalších přesahuje tu z éry do listopadu ´89 a podle mnohých byl již překonán Orwellův – v době vzniku – nadčasový a utopistický román: 1984. Kontrola všeho a všude, včetně toho, co je „správné si myslet“.

Máte-li jakékoliv pochybnosti nad tím, co jste právě četli – v pořádku. Toto úvodní slovo je stručným pojmenováním poměrů. K doložení uvedeného jsou určeny totiž Videodokumenty obsahující informace, na které se má zapomenout, či které nemáte vědět, narušující globálně-bruselsko-unijní propagandu. Zdůrazňuji, že uváděné tématicky ucelené informace jsou v dokumentech zdrojovány. Pro přehled základních Zdrojů klikni zde.)

Je třeba konfrontovat názory převládající u mainstremových médií (včetně výroků politiků, akademiků, herců etc.) s fakty. Je třeba jít na úroveň samotných Zdrojů, nikoli pouhých článků. Lze pochopit, že zdaleka ne každý má čas hledat tyto Zdroje, číst je nebo porozumět jejich obsahu. Videodokumenty si kladou za cíl být nápomocny při takové konfrontaci. Zdroje jsou uváděny v popisu videí, proto mu vždy věnujte náležitou pozornost. Budete-li mít pochybnosti – sami si vše můžete ověřit. Toto Vám obvykle mainstreamová média nenabízí. Videodokumenty by měly pomoci s rozhodnutím odložit růžové unijní-US brýle a podívat se na minimum z reality. Ta skutečná – je mnohem horší.

Několik slov pro (nejen) mladší generaci, nepamatující éru před listopadem ´89
Patříte k nejzranitelnější věkové skupině jako „objekt“ na který se zaměřuje unijní propaganda – tj. mainstreamová média, pro-unijní politici, akademici, neziskové organizace (často financované z EU-US zdrojů) – stejné jako před listopadem ´89(!). Při omezené znalosti historie, bude pro Vás složité odhalovat mnohé lži či manipulativní techniky, kterým jste vystaveni. Vše Vám bude stěžovat zejména stávající školství(!), které formuje Vaše Ideály (Hodnoty) – ač jste si toho možná ani nevšimli – které máte bránit, podporovat, šířit. Mít Hodnoty či Ideály je v pořádku, ale pozor na to, aby skrze Vaše Hodnoty někdo nezneužil Vaši osobu ke svým záměrům a dosažení cílů skupin, které stojí daleko v pozadí procesu!!!

Vaše pozice je složitá. Každý byl jednou mladý, plný ideálů o fungování společnosti a tohoto světa, stejně jako autor tohoto textu. Ideály mohou zůstat, ale pohled na svět se se zkušenostmi a získanými vědomostmi (včetně studia dokumentů a historie) změní. Pokuste se prosím mít pokoru před sebou samými a nemyslet si, že přečtením X článků či shlédnutím 2 dokumentů o tématu víte a znáte souvislosti. Zkratka vedoucí k poznání skutečnosti skrze weby „ověřující FAKTA“ (např. web Manipulatori.cz či Zvol si Info) je nebezpečná cesta. Eviduji již několik případů manipulace/lži/nevědomosti. V případě Manipulatori.cz bylo něco málo již uvedeno v tomto videodokumentu.

Osoby s pozadím „Zvol si info“ si udělali „vizitku“ knihou: Nejlepší kniha o FAKE NEWS, dezinformacích a manipulacích. Kniha obsahuje místy věty, odstavce, vyjímečně celou stranu informací s kterými lze určitě souhlasit. Autoři uváděnými příklady Dezinformací/Propagandy/Manipulace (DPM) poukazují opakovaně na Putina a Rusko. Západní propagandu líčí jako „konání dobra“ – např. schazování letáků nad Německem během 2.světové války. Vůči USA se opakovaně trefují do US prezidentských voleb 2016 a osoby Trumpa. Jiné a mnohem vážnější příklady z US neexistují? Škoda, že čtenáři nepřipomenuli „dovednosti“ ČT z „prezidentské noci 2016“. Jeden z autorů knihy přece seděl přímo ve studiu… Čtenář se tak nedozví nic o lži západních a US médií před a během války v zemích bývalé Jugoslávie (1999), neexistující zbraně hromadného ničení (Irák 2003) a jiné. Největším propadákem, který by měl myslícího mladého člověka doslova „praštit do očí“- je ovšem jakákoliv absence příkladů (DPM) pocházející od EU…! Na str. 128 knihy autoři píší o přednáškovém turné po českých školách… Možná byli právě ve Vaší škole. Pokud čas dovolí, bude přidána videorecenze s podrobnostmi.

Petr Nutil, zakladatel Manipulatori.cz, vydal v r. 2018 knihu: Média, lži a příliš rychlý mozek. Informace budou doplněny po jejím dočtení. Nicméně platí to, co bylo uvedeno o něco výše k webu manipulatori.cz. Ke knize lze již teď uvést, že matoucí techniky, na které v knize poukazuje, se vyskytují i na webu manipulatori.cz. Šéfredaktorem je Jan Cemper.

V době, kdy byl autor textu vašeho věku, neexistoval internet, nebyla možnost takto snadno psát či dokonce vytvořit videodokument. Dnes to možné je. Díky tomu se Vám nabízí možnost posunout se v poznání toho, v jaké lži, iluzi a době plné manipulace žijeme, mnohem rychleji. Má to však jednu zásadní Podmínku:
Přemýšlet! Máte-li pochybnosti – číst uváděné Zdroje v popisu videí. Neuchylovat se k alibismu nebo k bagatelizaci (hůře k ignorování) nepohodlných či do Vašeho současného vidění světa nehodících se faktů.
Informace, které jsou zde uváděny – a doloženy(!!!), nejsou v souladu s tím,
a) co si máte myslet
b) čemu máte věřit
c) co máte vědět
podle Bruselu (tj. i dle jemu loajálních nebo spřátelených vlivových skupin).

Pokud dokážete splňovat Podmínku, pak je možné, že Vám videodokumenty pomohou sundat modré brýle se žlutými hvězdami a začít chápat události. Posléze i spojovat souvislosti v celek, uvidět rozsah lži. Videodokumenty se snaží přinést informace nutné ke kritickému myšlení – v tom lze vyjímečně souhlasit s jedním záměrem současného školství.

Citáty Edmund Burke pro dnešní dobu & ObcaneCR.cz
Každý jednotlivě se může zapojit. Žádné organizování. Stačí Videodokumenty sdílet, poslat na ně upozornění známým a přátelům, uvádět je v diskusích pro další spoluobčany. Jednoduché v principu, složité v rozhodnutí „začít něco dělat“.

Další myšlenky, pojmenování reality, otázky k zamyšlení, ale i varování – video 30dnů pro Budoucnost bylo zvěřejněno před sněmovními volbami 2017. Je aktuální stále – i před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019.

 
 
Závěrem jen opakuji – ObčanéČR.cz není politická strana ani hnutí. Děkuji za Váš čas věnovaný přečtení. Podívejte se, prosím, na některé dokumenty. Ověřte si uváděné zdroje, že nejde o FAKE informace ač by je Systém za ně velmi rád označil. Přidejte se.

Tam, kde končí míra Vašeho poznání, začíná prostor pro manipulaci a propagandu. portál ObčanéČR