Deset vět – co ukázala tzv. „PANDEMIE“ Covidu, o stavu společnosti
01. K řízení země* se dostaly (byly zvoleny) osoby-loutky zahraničních, nadnárodních zájmů, prokazující nekompetenci, nemorálnost i psychopatické sklony. 

*) Vláda, parlament, veřejné instituce, ale také svazy, asociace, komory, odbory, profesní sdružení.
 
02. Společnost je masivně (z)manipulována médii, politiky, rádoby „odborníky“, apologety všech oborů a služebníky proti společenských zájmů.
 
03. EU, WHO představuje čiré zlo a ohrožení lidské civilizace (zdraví, svobody, práv) na evropském kontinentu.
 
04. Společnost vykazuje znaky sekty (nepochybovat, věřit, uctívat, obdivovat Autority, mít víru v jejich neomylnost, uvědomělost a považovat je za etalon Hodnot).
 
05. Právní stát je mytologie, podobně jako „nezávislá, objektivní“ veřejnoprávní média.
 
06. Policie „pomáhá a chrání“ – MOC před právem a spravedlností.
 
07. Věda a technologický pokrok se stává čím dál zřetelnějším nebezpečím pro lidskou civilizaci.
 
08. Společnost považuje Lež za Pravdu, Indoktrinaci za Vzdělání, Úpadek za Pokrok, Dezinformace za Zpravodajství, Cenzuru za Boj proti dezinformacím, Poslušnost za Svobodu, Demokracii za Ochránce.
 
09. Společnost dosáhla stavu, kdy není schopna rozeznat Hloupost od Moudrosti, Falešnost od Hodnot a v důsledku pak Zlo od Dobra.
 
10. Společnost, která připustí kolektivní zodpovědnost namísto osobní – či na ni dokonce rezignuje – se ocitne časem v bodě 01.